...

Kominek obłożony kwarcytem Patagonia

Kominek obłożony kwarcytem Patagonia

Kominek obłożony kwarcytem Patagonia 2cm, wszystkie łączenia zostały wykonane na 45 stopni a następnie krawędzie spolerowane .

#KwarcytPatagonia #KominekZKamienia #PatagoniaWrocław #PatagoniaDolnośląskie #KominekWykończonyKamieniem #KlejenieNa45Stopni

Wyróżnia nas profesjonalizm, oraz wieloletnie doświadczenie.

©2023 Copyright | strona autorstwa Jakub Cichoń - Strony internetowe

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.